Αγορά

Η Αγορά της Αθήνας πριν τους Περσικούς Πολέμους.

Οι γραπτές πηγές έχουν οδηγήσει τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η πρώτη Αγορά της Αρχαίας Αθήνας βρισκόταν σε άλλο σημείο της πόλης. Το πιθανότερο είναι ότι βρισκόταν στην περιοχή ανατολικά της Ακρόπολης, στη σημερινή πλατεία της Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα. Ο χώρος της σημερινής Αγοράς άρχισε να διαμορφώνεται ίσως από τον Πεισίστρατο με κύριο άξονα την οδό των Παναθηναίων. Στην πορεία πολλές λειτουργίες άρχισαν να μεταφέρονται στον νέο χώρο, ενώ η καταστροφή της πόλης από τους Πέρσες το 480 π.Χ. συνέβαλλε στην οριστική μεταφορά του κέντρου της πόλης στο σημείο που πλέον γνωρίζουμε.

Μια αναπαράσταση του χώρου πριν τα Περσικά είναι πολύ δύσκολη. Γνωρίζουμε όμως αρκετά στοιχεία για κάποια από τα κτήρια. Στα νότια βρισκόταν μία πηγή και ο περίβολος ενός άλσους(;), το Αιάκειον. Στα δυτικά χτίστηκαν οι ναοί του Δία και του Πατρώου Απόλλωνα, το Μητρώον, το Βουλευτήριο και το Πρυτανικόν. Βόρεια της Αγοράς υπήρχαν δύο βωμοί που κατασκευάστηκαν επί Πεισίστρατου: ο βωμός των 12 θεών και το Λεωκόρειον. Το δεύτερο ήταν μάλιστα, το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο γιος του Πεισίστρατου, Ίππαρχος, από τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα, τους γνωστούς «Τυραννοκτόνους». Τέλος, νοτιοανατολικά της Αγοράς βρισκόταν το ιερό της Δήμητρας ή αλλιώς Ελευσίνιον.

Για άλλα μνημεία της αρχαϊκής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

ΑΚΡΟΠΟΛΗ