Ακρόπολη

Η Ακρόπολη των Αθηνών την αρχαϊκή περίοδο (520 π.Χ.)

Την εποχή αυτή στην Ακρόπολη χτίστηκαν οι πρώτοι μνημειώδεις ναοί. Ο πρώτος, χτίστηκε γύρω στο 560 π.Χ. στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα ο Παρθενώνας. Αυτός ο ναός ήταν αφιερωμένος στην θεά Αθηνά, προστάτιδα της πόλης και τα αετώματά του κοσμούνταν από γλυπτά που αναπαριστούσαν λιοντάρια και μυθικά όντα.

Ο δεύτερος μεγάλος ναός χτίστηκε στα 520 π.Χ. λίγο πιο βόρεια από τον προηγούμενο. Αυτός είναι γνωστός και ως «αρχαίος νεώς» και αφιερώθηκε στην Αθηνά Πολιάδα. Τα αετώματά του κοσμήθηκαν με μαρμάρινα γλυπτά που αναπαριστούσαν τη Γιγαντομαχία.

Γενική της Ακρόπολης περί το 520 π.Χ. με τους δύο ναούς της Αθηνάς. Ο ναός στα δεξιά είναι ο πρώτος μεγάλος που χτίστηκε στα 560 π.Χ. Δίπλα του, με μαρμάρινη στέγη, βρίσκεται ο "Αρχαίος Νεώς".

Γενική της Ακρόπολης περί το 520 π.Χ. με τους δύο ναούς της Αθηνάς. Ο ναός στα δεξιά είναι ο πρώτος μεγάλος που χτίστηκε στα 560 π.Χ. Δίπλα του, με μαρμάρινη στέγη, βρίσκεται ο «Αρχαίος Νεώς».

Η Ακρόπολη στους Περσικούς Πολέμους (480 π.Χ.)

Μετά τη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. και με την έλευση της Δημοκρατίας, ο πρώτος ναός της Αθηνάς που χτίστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. κατεδαφίστηκε για άγνωστους λόγους και στη θέση του ξεκίνησε η ανέγερση του πρώτου ναού από μάρμαρο, του «προπαρθενώνα» ή «εκατόμπεδου». Ο ναός αυτός θα μείνει ημιτελής καθώς ξεκινά η δεύτερη περίοδος των Περσικών Πολέμων. Στη θέση του (στα ίδια θεμέλια και με πολλά από τα ίδια αρχιτεκτονικά μέλη) θα χτιστεί αργότερα ο Παρθενώνας των Κλασικών χρόνων. Τότε χτίστηκαν επίσης και τα πρώτα προπύλαια, που έμειναν ημιτελή, καθώς και ο πρώτος ναός της Αθηνάς Νίκης ύστερα από τη νίκη στον Μαραθώνα, τα θεμέλια του οποίου  σώζονται ακόμα κάτω από τον κλασικό ναό. Ακόμα, το Πελασγικό τείχος επισκευάστηκε. Όλα τα οικοδομήματα, μαζί με την πόλη, ισοπεδώθηκαν το 480 π.Χ. από τον Πέρση στρατηγό Μαρδόνιο.

Γενική άποψη των μνημείων της Ακρόπολης το 480 π.Χ. λίγο πριν από την εισβολή των Περσών.

Γενική άποψη των μνημείων της Ακρόπολης το 480 π.Χ. λίγο πριν από την εισβολή των Περσών.

Για άλλα μνημεία της αρχαϊκής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

ΑΓΟΡΑ