Ακρόπολη

Ακρόπολη
The Parthenon from northwest. On the left, the restored Old Temple of Athena and the Erechtheion. In the front stands the Athena Promachos statue made by Pheidias in around 460 BCE.

Κλασική Αθήνα

Κλασική Αθήνα
Άποψη από δυτικά. Στα δεξιά, ο ναός της Αθηνάς Νίκης και στα αριστερά η Πινακοθήκη.