Αγορά

Την Ελληνιστική περίοδο πολλά μνημειώδη κτήρια κατασκευάστηκαν στον χώρο της Αγοράς. Από αυτά ξεχωρίζουν οι μεγάλες Στοές, δωρεές ηγεμόνων των Ελληνιστικών Βασιλείων.

Πανοραμική άποψη της Ελληνιστικής Αγοράς. Σημειώνονται με τους αριθμούς: 1.Στοά Αττάλου, 2.Μέση Στοά, 3.Νότια Στοά ΙΙ, 4.Αιάκειον, 5.Θόλος, 6.Νέο Βουλευτήριο, 7.Μητρώον, 8.Ηφαιστείον, 9.Οπλοστάσιον, 10, Ναός Απόλλωνα Πατρώου και Ναός Διός, 11. Στοά Ελευθερίου Διός, 12.Βασίλειος Στοά.

Πανοραμική άποψη της Ελληνιστικής Αγοράς. Σημειώνονται με τους αριθμούς: 1.Στοά Αττάλου, 2.Μέση Στοά, 3.Νότια Στοά ΙΙ, 4.Αιάκειον, 5.Θόλος, 6.Νέο Βουλευτήριο, 7.Μητρώον, 8.Ηφαιστείον, 9.Οπλοστάσιον, 10, Ναός Απόλλωνα Πατρώου και Ναός Διός, 11. Στοά Ελευθερίου Διός, 12.Βασίλειος Στοά.

Η Στοά του Αττάλου (159-138 π.Χ)

Η Στοά του Αττάλου ήταν δωρεά του βασιλιά της Περγάμου, Αττάλου Β΄(159 π.Χ.- 138 π.Χ.) όπως μαρτυρά η σωζόμενη επιγραφή (ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΤΤΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΟΣ). Ήταν διώροφη, δωρικού ρυθμού, με μήκος 120 μέτρα και με 45 κίονες στην δυτική πλευρά. Στην ανατολική υπήρχαν 21 δωμάτια που χρησίμευαν ως καταστήματα. Στο βόρειο και νότιο άκρο υπήρχαν κλιμακοστάσια που οδηγούσαν στον πάνω όροφο.

Άποψη προς νοτιοανατολικά. Αριστερά η Στοά του Αττάλου και δεξιά η Μεσαία Στοά. Σε πρώτο επίπεδο, ο Βωμός των 12 Θεών και στο βάθος η Ακρόπολη.

Άποψη προς νοτιοανατολικά. Αριστερά η Στοά του Αττάλου και δεξιά η Μεσαία Στοά. Σε πρώτο επίπεδο, ο Βωμός των 12 Θεών και στο βάθος η Ακρόπολη.

Η στοά καταστράφηκε από τους Έρουλους το 267 μ.Χ. και ενσωματώθηκε στο υστερορωμαϊκό τείχος της Αθήνας, οπότε έκτοτε χρησίμευε ως οχύρωμα. Τα λοιπά δομικά υλικά της της χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση των δύο φράγκικων πύργων στα Προπύλαια της Ακρόπολης.

Η στοά αναστηλώθηκε πλήρως στο διάστημα 1953-1956 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Αρχαιοτήτων για να στεγάσει το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.

Νότιες Στοές

Μεσαία Στοά (~160 π.Χ)

Η Μεσαία Στοά κατασκευάστηκε πιθανότατα από τον βασιλιά της Καππαδοκίας Αριάθη Ε΄ γύρω στο 160 π.Χ. Είχε μήκος 147 μέτρα και πλάτος 17.5 μ. Περιτριγυριζόταν από 160 δωρικούς αράβδωτους κίονες και χωριζόταν στο εσωτερικό σε δύο κλίτη με μία σειρά από 23 ιωνικούς κίονες. Καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά κατά την επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ.

Νότια Στοά ΙΙ (~150 π.Χ)

Η Νότια Στοά ΙΙ κατασκευάστηκε γύρω στο 150 μ.Χ. με τα υλικά του ημιτελούς Τετράγωνου Περιστυλίου, που κατεδαφίστηκε για να χτιστεί στη θέση του η Στοά του Αττάλου. Ήταν μία απλή στοά με τριάντα δωρικούς κίονες στην βόρεια πλευρά της, ενώ στον νότιο τοίχο της υπήρχε μία κρήνη. Καταστράφηκε κατά την επιδρομή του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα το 86 π.Χ. Στα ερείπιά της εγκαταστάθηκαν εργαστήρια λιθοξόων και μεταλλουργών που μεταποιούσαν τα υλικά της. Στην εποχή του αυτοκράτορα Αδριανού τα εργαστήρια εκτοπίστηκαν και ο χώρος καθαρίστηκε.

Ένα κτήριο (Ανατολικό Κτήριο) ένωνε τα ανατολικά άκρα της Νότιας Στοάς ΙΙ και της Μέσης Στοάς δημιουργώντας έναν κλειστό χώρο ο οποίος λειτουργούσε ως εμπορική αγορά.

Δυτική Αγορά

Μικρότερης κλίμακας έργα πραγματοποιήθηκαν και στο Δυτικό μέρος της Αγοράς. Το Παλαιό Βουλευτήριο κατεδαφίστηκε δίνοντας τη θέση του σε ένα μεγαλύτερο κτήριο, το Μητρώον (~130 π.Χ.). Στο Μητρώο φυλάσσονταν τα επίσημα έγγραφα του κράτους. Αποτελείτο από πολλά δωμάτια. Σε ένα από αυτά υπήρχε πιθανότατα ιερό της Μητέρας των Θεών, ως ανάμνηση μάλλον του αρχαϊκού μητρώου που καταστράφηκε από τους Πέρσες. Επίσης, η Βασίλειος Στοά απέκτησε δύο μικρές πτέρυγες στα άκρα της για την τοποθέτηση των στηλών με τους νόμους. Τέλος, στα βόρεια του Ναού του Ηφαίστου κατασκευάστηκε ένα επίμηκες ογκώδες κτίσμα που πιθανολογείται ότι ήταν Οπλοστάσιο.

Η Δυτική πλευρά της Αγοράς. Το κτήριο με την Ιωνική κιονοστοιχία στα αριστερά είναι το Μητρώον. Στον λόφο Αγοραίο Κολωνό, δίπλα στον Ναό του Ηφαίστου βρίσκεται το οπλοστάσιο.

Η Δυτική πλευρά της Αγοράς. Το κτήριο με την Ιωνική κιονοστοιχία στα αριστερά είναι το Μητρώον. Στον λόφο Αγοραίο Κολωνό, δίπλα στον Ναό του Ηφαίστου βρίσκεται το οπλοστάσιο.

Για άλλα μνημεία της ελληνιστικής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

ΑΚΡΟΠΟΛΗ