Αγορά

Στους Κλασικούς χρόνους η Αγορά είχε εδραιωθεί ως το πολιτικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Χτίστηκαν νέα δημόσια κτήρια, ιερά και κρήνες. Ο χώρος της ορχήστρας διαμορφώθηκε κατάλληλα για να φιλοξενεί διαφόρων ειδών γιορτές και αγώνες, ενώ ταυτόχρονα στήθηκαν και πολλά αγάλματα.

Η οικοδομική φάση της Κλασικής Αγοράς χωρίζεται σε δύο περιόδους: πριν και μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο (δηλ. 5ο και 4ο αιώνα π.Χ.).

5ος αιώνας π.Χ.
Πανοραμική άποψη της Αγοράς του 5ου αι. π.Χ. 1. Βασίλειος Στοά, 2. Στοά Ελευθερίου Διός, 3. Ναός Ηφαίστου, 4. Νέο Βουλευτήριο, 5. Θόλος, 6. Παλαιό Βουλευτήριο, 7. Αιάκειον, 8. Νότια Στοά Ι, 9. Αρχαϊκή κρήνη, 10. Νομισματοκοπείο, 11 Περίβολος, 12. Ποικίλη Στοά

Πανοραμική άποψη της Αγοράς του 5ου αι. π.Χ. 1. Βασίλειος Στοά, 2. Στοά Ελευθερίου Διός, 3. Ναός Ηφαίστου, 4. Νέο Βουλευτήριο, 5. Θόλος, 6. Παλαιό Βουλευτήριο, 7. Αιάκειον, 8. Νότια Στοά Ι, 9. Αρχαϊκή κρήνη, 10. Νομισματοκοπείο, 11 Περίβολος, 12. Ποικίλη Στοά

Αμέσως μετά τους Περσικούς πολέμους άρχισε η ανοικοδόμηση της Αθήνας και συνεπώς και της Αγοράς. Κύριο μέλημα των Αθηναίων ήταν η κατασκευή νέων δημόσιων κτηρίων. Έτσι χτίστηκαν τρεις στοές: Βασίλειος, Ελευθερίου Διός και Ποικίλη. Η τελευταία απετέλεσε και την έδρα των στωικών φιλοσόφων. Χτίστηκε επίσης και νέο βουλευτήριο, δυτικά του παλαιού καθώς και ένα κυκλικό κτήριο, η θόλος, που χρησίμευε ως εντευκτήριο των βουλευτών. Στα νότια της Αγοράς, ανάμεσα στο Αιάκειον και την αρχαϊκή κρήνη, για την εξυπηρέτηση του εμπορίου, κατασκευάστηκε η επονομαζόμενη «Νότια Στοά Ι». Λίγο πιο δίπλα βρισκόταν το νομισματοκοπείο ενώ πιο ανατολικά, ανοικοδομήθηκε το Ελευσίνιον, το ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Στα βορειοανατολικά, κυριαρχούσε ένας μεγάλος περίβολος που πιθανότατα χρησίμευε ως υπαίθριο δικαστήριο. Στα δυτικά, πάνω στον λόφο «Αγοραίο Κολωνό» χτίστηκε ο ναός του Ηφαίστου, το γνωστό σήμερα ως «Θησείο».

4ος αιώνας π.Χ.
Άποψη της Αγοράς τον 4ο αι.π.Χ. 1. Το τετράγωνο περιστύλιο 2. Ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα 3. Το μνημείο των Επώνυμων Ηρώων 4. Η νοτιοδυτική κρήνη.

Άποψη της Αγοράς τον 4ο αι.π.Χ. 1. Το τετράγωνο περιστύλιο 2. Ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα 3. Το μνημείο των Επώνυμων Ηρώων 4. Η νοτιοδυτική κρήνη.

Στον 4ο αι. π.Χ. παρατηρούνται μικρές αλλαγές στην Αγορά. Χτίστηκε ξανά, ύστερα από την καταστροφή της πόλης από τους Πέρσες, ο ναός του Πατρώου Απόλλωνα και στα ανατολικά, στη θέση του δικαστικού περιβόλου, ένα μεγάλο τετράγωνο περίστυλο κτήριο. Επίσης, μία νέα και μεγαλύτερη κρήνη κατασκευάστηκε δυτικά του Αιακείου και στήθηκε το μνημείο των επώνυμων ηρώων μπροστά από τη Θόλο, ο περίβολος της οποίας αποκτά μνημειακό πρόπυλο.

  Για άλλα μνημεία της κλασικής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

ΑΚΡΟΠΟΛΗ  ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ  ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΤΕΙΧΗ