Ακρόπολη

Η Ακρόπολη τη μεσαιωνική περίοδο

Στην Ακρόπολη αυτήν την περίοδο κατεδαφίστηκαν όλα τα κτήρια εκτός από τον Παρθενώνα, το Ερέχθειο και τα Προπύλαια. Ο βράχος οχυρώθηκε εκ νέου με την προσθήκη επάλξεων, και πύργων. Τα μνημεία μετατράπηκαν είτε σε φρούρια είτε σε εκκλησίες. Η Ακρόπολη γνώρισε διάφορες οικοδομικές φάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε κυρίαρχου (Βυζαντινοί, Φράγκοι, Καταλανοί, Ενετοί). Εδώ, τα μνημεία παρουσιάζονται στη μορφή που είχαν γύρω στο 1450.

Παρθενώνας

Ο Παρθενώνας είχε υποστεί καταστροφές από πυρκαγιά πιθανότατα κατά την εισβολή των Ερούλων το 267 μ.Χ.  Σε αυτήν την πυρκαγιά, κατέρρευσε η οροφή και καταστράφηκε η εσωτερική δίτονη κιονοστοιχία. Στις επισκευές που ακολούθησαν, δεν ήταν οικονομικά δυνατό να ανακατασκευαστεί η οροφή στην αρχική της μορφή, και έτσι χτίστηκε μία νέα που στέγαζε μόνο τον σηκό αφήνοντας την εξωτερική κιονοστοιχία ακάλυπτη.

Με την διαταγή της μετατροπής των αρχαίων ναών σε χριστιανικούς ο Παρθενώνας αφιερώθηκε τον 6ο μάλλον αιώνα, στην Αγία του Θεού Σοφία και στη συνέχεια στην Παναγία την Αθηνιώτισσα.  Στην ανατολική πλευρά, φράχθηκε η είσοδος για να πάρει τη θέση της μία αψίδα, καθώς εκεί βρισκόταν πια το ιερό της εκκλησίας. Το εσωτερικό στολίστηκε με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Γνωστό για την ποιότητά του ήταν το ψηφιδωτό της Παναγίας στην αψίδα του ιερού. Στους πρώτους χρόνους της λατινικής κυριαρχίας (13ος αιώνας) ένας πύργος χτίστηκε στο νότιο μέρος του οπισθόναου, πιθανότατα για να στηρίξει ένα καμπαναριό και ο ναός μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία (Notre Dame).

Προπύλαια

Τα Προπύλαια γνώρισαν διάφορα στάδια διαμόρφωσης σε φρούριο. Εδώ παρουσιάζεται η τελική μορφή που έλαβαν. Σε μεγάλο βαθμό αυτές οι προσθήκες και οι πύργοι σώζονταν μέχρι το 1835 περίπου όταν κατεδαφίστηκαν χάριν του ρεύματος του νεοκλασικισμού που κυριαρχούσε τότε στην Ευρώπη.

Ερέχθειο

Το Ερέχθειο πέρασε διάφορες οικοδομικές μετατροπές. Ξεκίνησε ως τρίκλιτη βασιλική εκκλησία. Μετά την κατάρρευση της σκεπής, νέα κτήρια χτίστηκαν στο εσωτερικό του, ενώ ο υπόλοιπος χώρος χρησίμευσε ως αυλή.

Για άλλα μνημεία της Μεσαιωνικής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

ΑΓΟΡΑ