Οι εικόνες της ιστοσελίδας καθώς και το κείμενο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού. Το περιεχόμενο παρέχεται μέσω της σελίδας δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και πάντα με αναφορά στην αρχική πηγή του.

Απαγορεύτεται αυστηρά η αναδημοσίευση ολόκληρου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου υπό οποιαδήποτε μορφή χωρίς να υπάρξει επικοινωνία και συγκατάθεση από τον δημιουργό.

Παρακαλούμε, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υλικό για οποιονδήποτε λόγο, να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε αφενός να λάβουμε γνώση και να γίνει σωστά η διαδικασία, αλλά και αφετέρου για να βρούμε την ιδανική λύση για τον σκοπό σας.

Αν χρειάζεστε μέρος του παρόντος υλικού (για προσωπική ή όχι χρήση, για δημοσίευση, για παρουσιάσεις κτλ) σε άλλη μορφή ή κάποιο επιπλέον από αυτό το οποίο έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Για οποιαδήποτε ερώτηση απευθυνθείτε στο info@ancientathens3d.com

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι εικόνες και τα κείμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού της σελίδας όπως ορίζει ο Νόμος 2121/1993 και οι κανόνες Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται η μερική αναδημοσίευσή τους υπό τον όρο ότι θα γίνεται αναφορά στο όνομα του δημιουργού και στην παρούσα ιστοσελίδα και πάντα σε συνεννόηση με τον δημιουργό. Απαγορεύτεται αυστηρά η αναδημοσίευση ολόκληρου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου υπό οποιαδήποτε μορφή. Εάν έρθει στα χέρια σας υλικό από αυτήν την σελίδα, ή ακόμα και ολόκληρη η σελίδα αναδημοσιευμένη (σε κάθε είδους μορφή), χωρίς αναφορές και παραπομπές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.